หน้าแรก เข้าระบบสมาชิก กระดานสนทนา บทเรียน,ข้อสอบ ออนไลน์ ติดต่อทางโรงเรียน

เนื้อหาสาระประจำเว็บไซต์


 ประกาศเปิด - ปิดภาคเรียน
 เกี่ยวกับเรา
 ประวัติความเป็นมา
 สถานที่ตั้ง
 ติดต่อสอบถาม

เมนูหลัก

หน้าหลัก
หน้าแรก
ติดต่อเรา
แนะนำบอกต่อ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บริการ
_NSHEADER

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
 
                โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูลนี้     เดิมพ่อกำนันทา     ปานกุล   เป็นผู้ตั้งขึ้นราว   พ.ศ. 2548 ที่บ้านตำบลปรุใหญ่   อำเภอเมือง    จังหวัดนครราชสีมา    โดยมีชื่อว่าโรงเรียนสมบูรณ์วิทยา    ซึ่งใช้นามของบุตรชายคนโตเป็นชื่อของโรงเรียนตัวพ่อกำนันทาเป็นเจ้าของ -   ผู้จัดการ บุตรสาวคือนางสาวสายบัว     ปานกุล    และครูเอมเป็นผู้สอน     เปิดทำการสอนมาหลายปีจนเกิดสงครามเอเชียบูรพาขึ้น    กระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศจนสงครามสงบ    จึงเปิดทำการสอนในระยะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น   คือ   บุตรสาวที่เป็นครูสอนแต่งงานจำเป็นต้องไปอยู่กับสามี    หาครูสอนไม่ได้    พ่อกำนันทาจึงตรัสสินใจปิดโรงเรียนสมบูรณ์วิทยาตั้งแต่บัดนั้น
                ต่อมาในปี พ.ศ. 2502   ร.ท. สมบูรณ์    ปานกุล   ผู้เป็นบุตรชาย   ได้ย้ายกลับจากการไปราชการตากจังหวัดต่าง ๆ   มารับราชการประจำที่จังหวัดนครราชสีมาจึงขออนุญาตเปิดโรงเรียนสมบูรณ์ -   วิทยาขึ้นใหม่    ทำการสอนตั้งแต่ ป.1 -  ป.5   โดยใช้ชื่อโรงเรียนเดิมและได้ต่อท้ายว่า “นุกูล”    จึงมีชื่อเรียกโรงเรียนว่า   “สมบูรณ์วิทยานุกูล”     โดยมี ร.ท. สมบูรณ์     ปานกุล  
 เป็นเจ้าของและผู้จัดการ    มีนายบุญ     เนืองขุนทด    เป็นครูใหญ่
                พ.ศ.   2504   นางสาวสงัด     ศิริสุวรรณ   เป็นครูใหญ่    มีนักเรียน   7   ชั้นเรียนจำนวนนักเรียนทั้งหมด    115   คน
                พ.ศ.   2508    นายวีระชัย     เขมะศรีสุวรรณ   เป็นครูใหญ่    มีนักเรียน   192   คน
                พ.ศ.    2510   พ.ต.   สมบูรณ์      ปานกุล มอบอำนาจให้นางชะลอใจ     ปานกุล   ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
                พ.ศ.    2524    นางอ่อนสลวย      วิเชียรทวี     เป็นครูใหญ่    เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล    ถึง   ม. 3   ปัจจุบันมีนางอ่อนสลวย     วิเชียรทวี   เป็นครูใหญ่   ผู้จักการและ   ผู้รับใบอนุญาต

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 1545 มุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044213313 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-11-15 (3510 ครั้ง)

ย้อนกลับ
โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล